Vereniging Hendrik de Man

 • DE RELEVANTIE VAN MARX

  Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigt u samen met de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man op dinsdag 28 november 2017 uit voor het colloquium:

   

  De relevantie van Marx

   

   

  Colloquium (lezingen in het Nederlands en het Engels)

   

  14.00 Welkom

  Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur, UCSIA

   

  14.15 Lezing Geschiedenis en Marx

  What Is Living and What Is Dead in Marx’s Theory of History?

  Gareth Stedman Jones is professor in de ideeëngeschiedenis aan de Queen Mary University of London, Fellow van King’s College in Cambridge en directeur van het Centrum voor Geschiedenis en Economie. In zijn uiteenzetting onderzoekt professor Gareth Stedman Jones het denken van Marx in onderscheid met marxisme. Marx legt namelijk de nadruk op de mens als natuurlijk en menselijk wezen dat tussenkomt in de geschiedenis en deze verandert. Marx onderscheidt zich zo van Feuerbach, maar dankt aan hem wel het idee van omkering en abstractie. Hij gebruikte dit concept niet alleen voor God, maar ook voor de betekenis van de markt en het kapitalisme als een natuurlijke macht die aan menselijke controle ontsnapt. Marx’ idee van ‘objectieve toespeling’ was een van zijn vruchtbaarste (maar ook verwaarloosde) ideeën dat tot op vandaag relevant blijft.

   

  15.00 Vragen

   

  15.15 Lezing Economie en Marx

  Ludo Cuyvers is emeritus professor van de Universiteit Antwerpen en directeur van het Centrum voor Aziatische Studies.

  In zijn recent boek The economic ideas of Marx’s Capital – Steps towards Post-Keynesian economics, doorloopt Cuyvers de economische theorie van Marx, zoals aanwezig in Das Kapital.  Hieruit blijkt dat Marx’ theorie van de economische reproductie, de arbeidswaardeleer en van de motor van de technologische vooruitgang en verandering zinvol is. Zijn visie op de relatie tussen de mechanisering van de productie en de door hem gepostuleerde daling van de winstvoet op lange termijn, is daarentegen betwistbaar en waarschijnlijk onjuist. Ook blijkt dat Marx’ monetaire theorie en theorie van de conjunctuur, onafgewerkt hoewel in zijn tijd baanbrekend, vandaag een grondige aanpassing nodig heeft met een integratie van diverse post-Keynesiaanse inzichten.

   

  16.00 Vragen

   

  16.15 Lezing Louis Van Bladel en Marx

  Antoon Vandevelde is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Faculteit Economie (Centrum voor Economie en Ethiek).

  In de nadagen van 1968 werd Marx plots populair aan universiteiten en ging hij ontelbare mensen over de hele wereld inspireren in een strijd voor diepgaande sociale verandering. Die tijdsgeest liet zich ook voelen in de katholieke kerk van na het tweede Vaticaanse concilie. De relatie tussen Marxisme en Christendom was nochtans niet onproblematisch. In zijn lezing bespreekt Vandevelde niet alleen de geschiedenis van de Marxperceptie in katholiek Vlaanderen, maar gaat hij ook kort in op de actualiteit van Marx anno 2017.

   

  17.00 Vragen

   

  17.15 Einde

   

  Praktische informatie

   

  Taal:                     Nederlands en Engels

   

  Wanneer:        28 november 2017

  14.00u-17.00u

   

  Waar: UCSIA, Prinsstraat 14, 2000 ANTWERPEN

 • Genève colloquiua 1973

  In bijlage de gedigitaliseerde colloquia gehouden in Genève

  Actes colloque Genève 1 - 1973.pdf

  Actes colloque Genève 3 - 1973.pdf

 • Der neu entdeckte Marx

  in bijlage integraal "Der neu entdeckte Marx" van Hendrik de Man met vertaling in de Franse taal door Yvo Rens

   

  de Man - 1932 - Der neu entdeckte Marx redécouert.pdf

 • Digitalisering van de Bulletins van de Vereniging

  Door toedoen van de Heer Hugo Buyssens werden bulletins gedigitaliseerd en in .pdf formaat ter beschikking gesteld van de bezoekers van onze blog

  Bulletin 5.pdf

  Bulletin 6.pdf

  Bulletin 8.pdf

  Bulletin 9.pdf

  Bulletin 10.pdf

  Bulletin 13.pdf

  Bulletin 14.pdf

  Bulletin 15.pdf

  Bulletin 16.pdf

  Bulletin 17.pdf

  Bulletin 18.pdf

  Bulletin 19.pdf

  Bulletin 20.pdf

  Bulletin 21.pdf

  Bulletin 22.pdf

  Bulletin 23.pdf

  Bulletin 24.pdf

  Bulletin 25.pdf

  Bulletin 26.pdf

  Bulletin 27.pdf

   

   

   

  Lees meer...

 • colloquium: ETHISCH SOCIALISME

  In samenwerking met UCSIA (Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen) richt onze Vereniging dit colloquium in :

  Donderdag, 30 maart 2017 om 14 uur

  Universiteit Antwerpen, Hof Van Liere, Frederik de Tassiszaal, Prinsstraat 13, Antwrpen

  sprekers: em. prof. dr Herman Balthazar, dr Lode Hancké, prof. dr.  Gerd Rainer Horn

  Klik op onderstaande link voor affiche en inschrijving: 

  Flyer - studiedag De Man.pdf 

 • "The Remaking of a mind" by Hendrik de Man op internet

  "The Remaking of a mind" verschenen in 1919 in New York bij Charles Scribner's Sons is digitaal beschikbaar gesteld door archiv.org in de originele versie.

  Dit erg belangrijke werk in de evolutie van het denken van Hendrik de Man is nog steeds goed leesbaar.

  Volg onderstaande link om het integrale werk te downloaden

  https://ia700400.us.archive.org/13/items/remakingofmindso00manh/remakingofmindso00manh.pdf

   

   

   

 • Actuele betekenis van Henriette Roland Holst en Hendrik de Man

   

  Het Letterenhuis en de 'Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man' nodigen u uit op de lezing

  Recepten tegen radicalisering. De actuele betekenis van Henriette Roland Holst en Hendrik de Man
  door Roland Holst-biografe Elsbeth Etty op woensdag 29 april in het Letterenhuis.
  Leen van Dijck, directeur van het Letterenhuis, verwelkomt de aanwezigen om 15 uur.

  Elsbeth Etty is journaliste, literair criticus en schrijfster van de biografie Henriette Roland Holst 1869-1952, Liefde is heel het leven niet (1996). Voor deze biografie kreeg ze De Gouden Uil, de Busken Huetprijs en een nominatie voor de AKO Literatuurprijs..
  Elsbeth Etty is hoogleraar literaire kritiek aan de Universiteit van Amsterdam en was tot einde van de jaren 1980 redactrice en hoofdredactrice van De Waarheid, het blad van de Nederlandse communistische partij. Toen ze enkele jaren geleden De Psychologie van het Socialisme las, verzuchtte ze: "had ik dat maar vroeger gelezen ...". Ze heeft een erg mooie en sterke titel aan haar lezing gegeven: "Recepten tegen Radicalisering" - dat vat goed het socialisme van de Man samen
  De Nederlandse dichteres en schrijfster Henriette Roland Holst (1869-1952) was al voor de eerste wereldoorlog een politieke vriendin van de Belgische socialist Hendrik de Man (1885-1953). Ze volgde hem in het linkse marxisme voor 1914 en later in zijn opvattingen over ethisch socialisme. Het religieus-socialisme dat ze uiteindelijk aanhing, kon op de steun van De Man rekenen.

   

  Praktisch:
  woensdag 29 april, van 15 tot 16 uur, Minderbroederstraat 22, 2000 Antwerpen
  bevestig uw aanwezigheid via letterenhuis@stad.antwerpen.be of tel. + 32 3 222 93 20 (kantooruren)

   

  Na afloop biedt de “Vereniging voor de Studie van het werk van Hendrik de Man een drankje aan.

   

   

   

   

   

 • Hendrik de Man : de oorlogsjaren

  Aansluitend op de lezing van vorig jaar over het Werk van Hendrik de Man, zal dr. Lode Hancké, Voorzitter van onze Vereniging spreken over "de oorlogsjaren" .

  Woensdag, 7 mei 2014 om 20 uur

  Elcker Ik, Breughelstraat 31-33, Antwerpen

 • Colloquium : "socialisme en nationalisme" Met N-VA naar sociale Afgrond?

  Zaterdag, 26 april 2014 om 14 uur, zaal ABVV, Ommeganckstraat, Antwerpen.

  Sprekers:

  Prof. Dr. Jan Blommaert, journalist

  Ico Maly, auteur van "N-VA, analyse van een politieke ideologie"

  Em. Prof. Dr. Jan Vranken kondigt zijn boek aan "Thatcher aan de Schelde - Eén jaar N-VA bestuur"

  Panelgesprek:

  Yasmine Kherbache, voorzitter sp.a Antwerpen

  Dave Sinardet, politicoloog, professor VUB

  Thomas Decreus, lGentse Vooruitgroep

  Moderator: Em. Prof. Ludo Cuyvers,

  Slotwoord: dr. Lode Hancké, voorzitter

  Receptie

  Deelnameprijs: 12 €/ studenten 6 €  (op rekening BE21 9730 0745 6203)

  De herdruk van "Socialisme en Nationalisme" van Hendrik de Man is in de prijs begrepen

   

 • Lode Hancké belicht de oorlogsperiode van Hendrik De Man

  In aansluiting met de voordracht over Hendrik De Man van 11 juni 2013 in de gebouwen van Elcker Ik, Antwerpen, zal Lode Hancké deze keer de oorlogsperiode belichten, waarvoor toen geen tijd meer overbleef.

  Noteer alvast in uw agenda: 7 mei 2014 om 20 uur

  Breughelstraat 31 - 33, Antwerpen.

  Goed bereikbaar met openbaar vervoer

 • Voordracht over HENDRIK DE MAN door dr. Lode Hancké

  De in januari 2013 geplande voordracht moest omwille van de weersomstandigheden afgelast worden en werd verdaagd naar 14 mei 2013.

  Inmiddels werd de voordracht nogmaals verdaagd naar een nieuwe datum.

  Dinsdag, 11 juni 2013, om 13.30' in zaal D van ELCKER-IK, Breughelstraat 31-33, Antwerpen

  (zijstraat van de Lange Leemstraat, goed bereikbaar met openbaar vervoer)

  Dr. Lode Hancké, voorzitter van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man, en historicus is een groot kenner van de betekenis van Hendrik de Man.

  Inschrijven kan via de website van Elcker-Ik www.elcker-ik.be of ter plaatse. Deelnameprijs: 10 €

 • COLLOQUIUM 2013 - STREVEN NAAR MEER GELIJKHEID

  STREVEN NAAR MEER GELIJKHEID

  TEGEN DE STROOM OPROEIEN ?

  Dr Francine Mestrum en em. prof. Jan Vranken gaan in discussie met een panel deskundigen, die ervaring hebben met mensen die de ongelijkheid ervaren.

  8 maart 2013 om 14 uur

  ABVV bondsgebouw, 4° verdieping, zaal Senaat

  Ommeganckstraat 35, Antwerpen (dicht bij Centraal Station)

  Uitnodiging a.pdf, Uitnodiging b.pdf

 • Voordracht door dr Lode Hancké, Voorzitter, over Hendrik de Man

  In de reeks voordrachten over filosofie, wordt door Elcker ik een voordracht ingericht over Hendrik de Man.

  Dr Lode Hancké, Voorzitter van onze Vereniging, zal de lezing verzorgen.

  Donderdag, 15 april om 20 uur

  Elcker Ik, Breughelstraat 31-33, Antwerpen (zijstraat van de Lange Leemstraat)

 • Kopstukken Filosofie - Hendrik De Man

  Het Masereelfonds richt in samenswerking met Elcker-Ik en Imavo 2 extra lezingen in ingeleid door André Mommen.

  maandag, 22 oktober 2012, Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

  dinsdag, 23 oktober 2012, Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

 • Lezing Hendrik de Man, Gent, Masereelhuis, woensdag 25 april 2012

  IMAVO richt in samenwerking met lokale organisaties een aantal lezingen in "KOPSTUKKEN FILOSOFIE".

  In Gent wordt de lezing Hendrik de Man verzorgd door André Mommen in samenwerking met het Masereelfonds.

  Plaats: Masereelhuis, Filips Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent.

  Datum: woensdag 25 april van 19.30' tot 22.00'.

 • Over Keynesiaanse en marxistische economie en de econoom Hendrik de Man door Ludo Cuyvers, em. Prof.

  Over Keynesiaanse en marxistische economie en de econoom Hendrik de Man-Cuyvers.pdf

 • Ontslag van de Heer Luc Vanneste

  De Heer Lode Hancké deelde het ontslag van de Heer Luc Vanneste mee op de vergadering van het comité van 26 september 2011

 • Het Comité

  Het Comité van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man draagt zorg voor het dagelijks bestuur en is thans als volgt samengesteld:

   

  • Lode Hancké, Piet de Man, Peter Dodge, Herman Balthazar, Bob Cools, Josée De Clerck, Maurice Duytschaever, Ann Van Lancker, Ludo Cuyvers en Jeannine Van Puyvelde

   

 • Luc Vanneste volgt Lode Hancké op als voorzitter van de vereniging

  Bij het statutair einde van zijn mandaat als voorzitter van de vereniging stelt Lode Hancké zijn opvolger als volgt voor:

  Luc Vanneste, geboren in 1953, is van opleiding filosoof en gehuwd met een psychologe. Hij studeerde af aan de RUG in 1976 en promoveerde er tien jaar later, onder Rudolf Boehm en Willy Coolsaet, op een studie “Rust. Over de verhouding tussen Eros en Thanatos in de westerse cultuur”. Zijn loopbaan verliep tot 1980 in het onderwijs als leraar geschiedenis en nadien moraal. Dan ging hij werken op de Culturele Centrale van het ABVV-Kortrijk als educatief medewerker, in 1984 werd hij medewerker op het Vormings­in­sti­tuut van de vakbond in Brussel en werd twee jaar later privésecretaris van secretaris-generaal André Vandenbroucke.  In 1989 werd hij nationaal secre­taris van de textielcentrale en tien jaar later provinciaal secretaris van het ABVV in West-Vlaanderen.  In 2001 werd hij gevraagd als directeur van de stu­diedienst SP.a en in 2004 betrad hij de hoogste politieke niveaus als di­recteur beleidscel (dus wat we vroeger kenden als kabinetschef) werk onder de minister F. Vandenbossche en P. Vanvelthoven. Sinds 2007 is hij ad­mi­ni­stra­teur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanties.

   

  In onze vereniging werkte hij tweemaal mee aan colloquia. In 2003 sprak hij over “de betekenis van Hendrik de Man voor de sociaal-democratie” en in 2009 hield hij de hoofdinleiding over “Arbeidsvreugde: cruciaal sociaal vraagstuk”- een mooie bijdrage die hij ook publiceerde in Samenleving en Politiek. In dat tijdschrift en het filosofisch tijdschrift Kritiek van de RUG publiceerde hij het gros van een vijftigtal bijdragen.

   

 • Prof. em. Ludo Cuyvers "Over Keynesiaanse en marxistische economie en de econoom Hendrik de Man"

   

  Over Keynesiaanse en marxistische economie en de econoom Hendrik de Man-Cuyvers.pdf

   

 • Algemene ledenvergadering: oproep aan de leden

  ASSOCIATION POUR L’ETUDE DE L’OEUVRE D’HENRI DE MAN

   

  VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET WERK VAN HENDRIK DE MAN

   

   

   

   

   

  OPROEP AAN DE LEDEN

  APPEL AUX MEMBRES

   

  Wij nodigen onze leden uit op de statutaire algemene vergadering op

  Nous invitons les membres à l’assemblée générale statutaire qui aura lieu:

   

  25 maart 2011 om 12u30/le 25 mars 2011 à 12h30,

  ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 ANTWERPEN

   

  Agenda/Ordre du jour:

  -          Activiteitenverslag 2009-2010/Rapport des activités 2009 - 2010

  -          Financieel verslag 2009-2010/Rapport financier 2009-2010

  -          Décharge van de penningmeester/Décharge du trésorier

  -          Statutair ontslag voorzitter Lode Hancké/Démission statutaire du président Lode Hancké

  -          Voorstelling van de Heer Luc Vanneste/Présentation de mr. Luc Vanneste

  -          Aanvaarding Voorzitter/Nomination du président

  -          Varia/Divers

   

  Om 14.00’ zal het colloquium 2011 in dezelfde locatie gehouden worden.

  A 14.00’ le colloque 2011 aura lieu dans le même bâtiment.

   

   Voorzitter/Président                                     Secretaris/Secrétaire

   

  Lode Hancké                                                 Jeannine Van Puyvelde, Josée De Clerck

   

 • COLLOQUIUM, VRIJDAG 25 MAART 2011

  HENDRIK DE MAN, DE CRISIS VAN DE JAREN DERTIG EN DE HUIDIGE FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRISIS

  Vrijdag, 25 maart 2011, om 14.00' in zaal 404 (4° Verd.) van het ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 Antwerpen (bij het Centraal Station, Astridplein oversteken, Carnotstraat nemen, eerste straat rechts Ommeganckstraat).

  Programma:

  - Uittredend voorzitter, Lode Hancké, stelt de nieuwe voorzitter, Luc Vanneste, voor.

  - Inleiding door dr Bob Cools, voormalig lid van het Bureau voor economische programmatie, voorloper van het planbureau (dr Bob Cools maakte een analyse van 18 artikelen, die Hendrik de Man publiceerde in de Franse taal in het "Bulletin d'Information et de Documentation" van de Nationale  Bank van België, tekst reeds gepubliceerd in ons Bulletin n°  36 en nu ook te raadplegen op onze weblog).

  - Debat: dhr Piet Clément, verbonden aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel, Zwitserland

               dr. Ludo Cuyvers, professor emeritus in de internationale economie, Universiteit Antwerpen

               dr. John Crombez, professor in de economie, spa-fractieleider in het Vlaams Parlement

  - Reacties uit het publiek

  - Slotwoord door de voorzitter, Luc Vanneste, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vacantie

  - Drankje aangeboden in het ABVV, cafetaria

  DEELNEMINGSPRIJS: 12 EURO

  Inschrijving via jeannine.vanpuyvelde@skynet.be

  Betaling op bankrekening IBAN nr BE21 9730 0745 6203 van de Vereniging Hendrik de Man, Wouwstraat 3, 2640 MORTSEL

   

   

 • Bulletin van de Nationale Bank van België

  1930 09 10 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 1. L'assainissement des prix et des salaires en Allemagne

  1930 10 10 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 2. Les institutions paritaires de l'industrie allemande

  1930 11 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 3. Crise économique et critique de l'économie

  1931 01 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 4. Le capitalisme autoritaire

  1931 04 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 5. Le capitalisme libéral

  1931 07 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 6. La crise du capitalisme

  1931 09 10 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 7. Entre la France et l'Allemagne

  1932 02 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 8. Le protectionnisme agraire et la crise économique en Allemagne

  1932 08 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 9. Quelques données nouvelles sur les causes du chômage

  1932 10 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 10. La nouvelle politique des salaires en Allemagne

  1932 12 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 11. Du protectionisme à l'autarchie

  1933 02 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 12. La technocratie

  1933 05 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 13. Du plan technique au plan économique

  1933 06 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 14. La volte-face des Etats-Unis

  1933 07 10 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 15. L'expérience suédoise

  1933 10 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 16. Libre-échange, autarchie ou économie dirigée

  1934 05 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 17. L'argent fondant: panacée ou aberration?

  1935 01 25 - Bulletin BNB - H De Man.pdf - 18. Le problème des reprises nationales

 • Hendrik de Man publiceerde in het Bulletin van de Nationale Bank (1930-1935)

  Hendrik de Man gaf zijn visie op de crisis in een reeks van 18 artikelen gepubliceerd in het bulletin van de Nationale Bank van België.

  Dr. Bob Cools maakte een analyse van deze artikelen, die wij als .pdf bestanden onder de rubriek publicaties voor onze lezers toegankelijk maken.

  Op 25 maart 2011 wijden wij een symposium aan dit onderwerp en confronteren deze teksten met de huidige financiële en economische crisis.

  Het panel zal samengesteld zijn uit: dr Bob Cools, dhr Piet Clément, prof. dr. Ludo Cuyvers, John Crombez, spa fractieleider Vlaams Parlement

 • AANBIEDING

  Michel Brélaz overleed ruim drie jaar geleden, in augustus 2006. Zijn weduwe heeft een grote voorraad boeken, geschreven door haar man, aan de vereniging overgemaakt, die we te koop stellen tegen sterk verminderde prijzen.

  Une autre Idée du Socialisme (1985, ISBN2-88141-001-4), 814p.: 13 €

  Léopold III et Henri de Man (1988, ISBN2-88141-002-2), 340 p.: 13 €

  Le Dossier Léopold III (1989,2-88141-003-0), 455p.: 13 €

  L' Idée socialiste (d 'Henri de Man), publiée en 1975 par les soins de l' Association, 542p., 7,50 €.

  Deze prijzen gelden per deel. Als u de vier delen aankoopt, komt het geheel op 30€. De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper en bedragen 7,70 €.

  Bankrekeningnummer 973-0074562-03

 • Colloquium "Arbeid en Arbeidsvreugde"

  Op 20 november 2009 organiseerde onze Vereniging in het auditorium van de Permekebibliotheek te Antwerpen een colloquium naar aanleiding van de opvattingen van Hendrik de Man omtrent arbeid en arbeidsvreugde.

  Luc Vanneste, gewezen directeur van de SP.A-studiedienst heeft eerst de ideeën van Hendrik de Man toegelicht. Daarna kwam de hedendaagse praktijk aan bod in een paneldebat onder leiding van Hans Bonte, SP.A-volksvertegenwoordiger. In het panel zaten, naast Luc Vanneste, vakbondsvoorzitters Rudy De Leeuw (ABVV) en Luc Cortebeeck (ACV) en Yves De Weerdt, plaatsvervangend docent aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KULeuven. Na het publieksdebat heeft Lode Hancké, voorzitter van onze Vereniging, het colloquium met enkele algemene bedenkingen afgerond.   

   

   

   

 • Tweeluik op 21 november 2008

  Op 21 november 2008 organiseerde de Vereniging in het auditorium van de Permekebibliotheek te Antwerpen een tweeluik omtrent Vooruitgang en volksverheffing. Zinvolle idealen of vergeefse moeite? dat ongeveer 50 toehoorders wist aan te trekken.

  Weblog 1

   

  De lezing werd verzorgd door Ivo Rens, professor emeritus aan de universiteit van Genève  en had als   onderwerp: Remarques sur les idées de progrès et de catastrophe dans l'histoire du socialisme et dans celle de l'écologie politique. Ivo Rens is stichtend lid van de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man en werd om die reden speciaal door voorzitter Lode Hancké gehuldigd.

   

  Daarna volgde het colloquium dat ondanks de afwezigheid van inleider Marc Reynebeau heel wat nieuwe en boeiende invalshoeken liet zien. 

  Na een inleiding door Lode Hancké werd het woord gegeven aan Ludo Abicht (Waarom materialisten de beste verdedigers van de cultuur zijn),  aan Jan-Willem Stutje (De wandelstok van Arthur Schopenhauer) en aan een tiental sprekers uit het publiek.

  Weblog 3

  Wie wilde, kon uiteraard ook nog wat napraten op de aansluitende receptie. De acta van de lezing en het colloquium zijn in 2009 verschenen in Bulletin nr. 35 van de Vereniging.

   

   

 • Wie zijn we - Hoe toetreden?

  Wie zijn we?

   

   

  De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man ("Association pour l'étude de l'oeuvre d'Henri de Man") werd in 1973 te Genève (Zwitserland) opgericht en heeft aldaar haar maatschappelijke zetel als vzw volgens Zwitsers recht. Haar oogmerken en roeping zijn internationaal. Ze wil de wetenschappelijke studie van het werk van Hendrik de Man aanmoedigen, alsook de studie van de receptie van dit werk.

  De Vereniging wil de ideeën van Hendrik de Man aan de actualiteit toetsen op een wetenschappelijk-kritische manier. Vanzelfsprekend mag daarbij geen enkele discussie, over welk aspect van zijn leven of  werk dan ook, uit de weg worden gegaan.  Op die wijze wenst onze Vereniging ook de debatcultuur aan progressieve kant nieuw leven in te blazen. Eenieders bijdrage - ook de uwe - is erg welkom om deze koers tot een goed einde te brengen. Als lid van de Vereniging kunt u uw eigen visie op De Man doen uitkomen, specifieke aandachtspunten aanbrengen vanuit de actualiteiten/of vanuit uw eigen interesse of vakgebied, de praktische  uitwerking van een en ander actief medebepalen enz. 

   

   

  Hoe toetreden? 

   

  Het zou ons genoegen doen u als lid te mogen begroeten. Om toe te treden, volstaat het om de onderstaande antwoordstrook in te vullen en terug te mailen naar jeannine.vanpuyvelde@skynet.be. U kunt ze ook per post versturen naar de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, p/a Jeannine Van Puyvelde, Wouwstraat 3, 2640 Mortsel

  Ondergetekende..........................................................

  Straat en nummer: ............................................................

  Postnummer en gemeente: ....................................

  Tel.      ...............    Fax........................ 

  E-mail: ................................

  wens toe te treden tot de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man en verbind mij ertoe om de jaarlijkse ledenbijdrage (25,00 EUR of 50,00 EUR per koppel;  steunbijdrage: 50,00 EUR of 55, 00 EUR per koppel; gepensioneerden en studenten betalen slechts 13,00 EUR) over te maken op rekeningnummer 973-0074562-03 ten name van de "Vereniging Hendrik De Man", Wouwstraat 3, 2640 Mortsel.

   

 • Beschikbare publicaties

    

  BESCHIKBARE PUBLICATIES

   

   

  Heruitgegeven werken van Hendrik de Man

  Au delà du marxisme. Paris, éditions du Seuil,1974. 446 p. 7,50 EUR. 

  L'idée socialiste. Genève, Association pour l’étude de l'oeuvre d'Henri de Man, Presses Universitaires Romandes, 1975. 542 p. 7,50 EUR.

  Der neu entdeckte Marx redécouvert. Genève, Association pour l'étude de l'oeuvre d'Henri de Man, 1980. 82 p. 4,00 EUR.

  Massificatie en cultuurverval. Edegem, Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, 1991. 254 p. 9,00 EUR.

  Nationalisme en socialisme. Edegem, Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, 1991. 106 p. (enkel nog digitaal verkrijgbaar)

  Wir! Ein sozialistisches Festspiel. Text von Hendrik de Man, Musik von Ottmar Gerster. Edegem, Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, 2001. 32 p. 4,00 EUR. 

  Uitgaven van de Vereniging

  Actes du colloque international sur l'oeuvre d'Henri de Man. Genève, 1973, 3 volumes. 330 p. 7,50 EUR.

   

  Bulletin n° 13. Henri de Man 1885-1985. Numéro spécial publié à l'occasion du centenaire de la naissance d'Henri de Man, novembre 1985. 220 p. 4,00 EUR.

  Volledige reeks Bulletin van de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man / Bulletin de l'Association pour l'étude de l'oeuvre d'Henri de Man, nrs. 1-26 (1974-2000). 25,00 EUR.

  Losse nummers van het Bulletin van de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man / Bulletin de l'Association pour l'étude de l'oeuvre d'Henri de Man : tot en met nr. 26 (2000): 1,50 EUR; nrs 27 (2001), 28 (2003) en 29 (2003): 8,00 EUR; nrs. 30 (december 2004), 31 (december 2005), 32 (november 2006) , 33 (november 2007): 34  (november 2008) en 35 (november 2009) 13,00 EUR. 

  Michel Brélaz

  Henri de Man. Une autre idée du socialisme. Genève, éditions des Antipodes, 1985. 814 p. 13,00 EUR.

  Léopold III et Henri de Man. Genève, éditions des Antipodes, 1988. 340 p. 13,00 EUR.

  Henri de Man. Le "dossier Léopold III" et autres documents sur la période de la Seconde Guerre Mondiale - réunis, présentés et édités par Michel Brélaz. Genève, éditions des Antipodes, 1989. 456 p. 13,00 EUR.

  Un fascisme imaginaire. Genève, éditions des Antipodes, 2000. 95 p. 13,00 EUR.

  Bob Cools

  Op zoek naar het verloren Plan. Van het 'Plan de Man' tot de naoorlogse economische planning. November 2005, 5,00 EUR.

   

  Andere publicaties

  Adriaan M. van Peski. Hendrik de Man. Ein Wille zum Sozialismus. Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1963. 24 p. 7,50 EUR.

    

  A. De Decker. Open Venster: Hendrik de Man, een ethisch socialisme. Kapellen, De Sikkel, 1978. 32 p. 1,50 EUR.

   

  Bestellingen 

   

  Vraag de juiste prijs, verzending inbegrepen, aan de algemeen secretaris van onze Verenigng, jeannine.vanpuyvelde@skynet.be(postadres: Wouwstraat 3, 2640 Mortsel).