Actualiteit

 • DE RELEVANTIE VAN MARX

  Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigt u samen met de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man op dinsdag 28 november 2017 uit voor het colloquium:

   

  De relevantie van Marx

   

   

  Colloquium (lezingen in het Nederlands en het Engels)

   

  14.00 Welkom

  Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur, UCSIA

   

  14.15 Lezing Geschiedenis en Marx

  What Is Living and What Is Dead in Marx’s Theory of History?

  Gareth Stedman Jones is professor in de ideeëngeschiedenis aan de Queen Mary University of London, Fellow van King’s College in Cambridge en directeur van het Centrum voor Geschiedenis en Economie. In zijn uiteenzetting onderzoekt professor Gareth Stedman Jones het denken van Marx in onderscheid met marxisme. Marx legt namelijk de nadruk op de mens als natuurlijk en menselijk wezen dat tussenkomt in de geschiedenis en deze verandert. Marx onderscheidt zich zo van Feuerbach, maar dankt aan hem wel het idee van omkering en abstractie. Hij gebruikte dit concept niet alleen voor God, maar ook voor de betekenis van de markt en het kapitalisme als een natuurlijke macht die aan menselijke controle ontsnapt. Marx’ idee van ‘objectieve toespeling’ was een van zijn vruchtbaarste (maar ook verwaarloosde) ideeën dat tot op vandaag relevant blijft.

   

  15.00 Vragen

   

  15.15 Lezing Economie en Marx

  Ludo Cuyvers is emeritus professor van de Universiteit Antwerpen en directeur van het Centrum voor Aziatische Studies.

  In zijn recent boek The economic ideas of Marx’s Capital – Steps towards Post-Keynesian economics, doorloopt Cuyvers de economische theorie van Marx, zoals aanwezig in Das Kapital.  Hieruit blijkt dat Marx’ theorie van de economische reproductie, de arbeidswaardeleer en van de motor van de technologische vooruitgang en verandering zinvol is. Zijn visie op de relatie tussen de mechanisering van de productie en de door hem gepostuleerde daling van de winstvoet op lange termijn, is daarentegen betwistbaar en waarschijnlijk onjuist. Ook blijkt dat Marx’ monetaire theorie en theorie van de conjunctuur, onafgewerkt hoewel in zijn tijd baanbrekend, vandaag een grondige aanpassing nodig heeft met een integratie van diverse post-Keynesiaanse inzichten.

   

  16.00 Vragen

   

  16.15 Lezing Louis Van Bladel en Marx

  Antoon Vandevelde is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Faculteit Economie (Centrum voor Economie en Ethiek).

  In de nadagen van 1968 werd Marx plots populair aan universiteiten en ging hij ontelbare mensen over de hele wereld inspireren in een strijd voor diepgaande sociale verandering. Die tijdsgeest liet zich ook voelen in de katholieke kerk van na het tweede Vaticaanse concilie. De relatie tussen Marxisme en Christendom was nochtans niet onproblematisch. In zijn lezing bespreekt Vandevelde niet alleen de geschiedenis van de Marxperceptie in katholiek Vlaanderen, maar gaat hij ook kort in op de actualiteit van Marx anno 2017.

   

  17.00 Vragen

   

  17.15 Einde

   

  Praktische informatie

   

  Taal:                     Nederlands en Engels

   

  Wanneer:        28 november 2017

  14.00u-17.00u

   

  Waar: UCSIA, Prinsstraat 14, 2000 ANTWERPEN

 • colloquium: ETHISCH SOCIALISME

  In samenwerking met UCSIA (Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen) richt onze Vereniging dit colloquium in :

  Donderdag, 30 maart 2017 om 14 uur

  Universiteit Antwerpen, Hof Van Liere, Frederik de Tassiszaal, Prinsstraat 13, Antwrpen

  sprekers: em. prof. dr Herman Balthazar, dr Lode Hancké, prof. dr.  Gerd Rainer Horn

  Klik op onderstaande link voor affiche en inschrijving: 

  Flyer - studiedag De Man.pdf 

 • Actuele betekenis van Henriette Roland Holst en Hendrik de Man

   

  Het Letterenhuis en de 'Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man' nodigen u uit op de lezing

  Recepten tegen radicalisering. De actuele betekenis van Henriette Roland Holst en Hendrik de Man
  door Roland Holst-biografe Elsbeth Etty op woensdag 29 april in het Letterenhuis.
  Leen van Dijck, directeur van het Letterenhuis, verwelkomt de aanwezigen om 15 uur.

  Elsbeth Etty is journaliste, literair criticus en schrijfster van de biografie Henriette Roland Holst 1869-1952, Liefde is heel het leven niet (1996). Voor deze biografie kreeg ze De Gouden Uil, de Busken Huetprijs en een nominatie voor de AKO Literatuurprijs..
  Elsbeth Etty is hoogleraar literaire kritiek aan de Universiteit van Amsterdam en was tot einde van de jaren 1980 redactrice en hoofdredactrice van De Waarheid, het blad van de Nederlandse communistische partij. Toen ze enkele jaren geleden De Psychologie van het Socialisme las, verzuchtte ze: "had ik dat maar vroeger gelezen ...". Ze heeft een erg mooie en sterke titel aan haar lezing gegeven: "Recepten tegen Radicalisering" - dat vat goed het socialisme van de Man samen
  De Nederlandse dichteres en schrijfster Henriette Roland Holst (1869-1952) was al voor de eerste wereldoorlog een politieke vriendin van de Belgische socialist Hendrik de Man (1885-1953). Ze volgde hem in het linkse marxisme voor 1914 en later in zijn opvattingen over ethisch socialisme. Het religieus-socialisme dat ze uiteindelijk aanhing, kon op de steun van De Man rekenen.

   

  Praktisch:
  woensdag 29 april, van 15 tot 16 uur, Minderbroederstraat 22, 2000 Antwerpen
  bevestig uw aanwezigheid via letterenhuis@stad.antwerpen.be of tel. + 32 3 222 93 20 (kantooruren)

   

  Na afloop biedt de “Vereniging voor de Studie van het werk van Hendrik de Man een drankje aan.

   

   

   

   

   

 • Hendrik de Man : de oorlogsjaren

  Aansluitend op de lezing van vorig jaar over het Werk van Hendrik de Man, zal dr. Lode Hancké, Voorzitter van onze Vereniging spreken over "de oorlogsjaren" .

  Woensdag, 7 mei 2014 om 20 uur

  Elcker Ik, Breughelstraat 31-33, Antwerpen

 • Colloquium : "socialisme en nationalisme" Met N-VA naar sociale Afgrond?

  Zaterdag, 26 april 2014 om 14 uur, zaal ABVV, Ommeganckstraat, Antwerpen.

  Sprekers:

  Prof. Dr. Jan Blommaert, journalist

  Ico Maly, auteur van "N-VA, analyse van een politieke ideologie"

  Em. Prof. Dr. Jan Vranken kondigt zijn boek aan "Thatcher aan de Schelde - Eén jaar N-VA bestuur"

  Panelgesprek:

  Yasmine Kherbache, voorzitter sp.a Antwerpen

  Dave Sinardet, politicoloog, professor VUB

  Thomas Decreus, lGentse Vooruitgroep

  Moderator: Em. Prof. Ludo Cuyvers,

  Slotwoord: dr. Lode Hancké, voorzitter

  Receptie

  Deelnameprijs: 12 €/ studenten 6 €  (op rekening BE21 9730 0745 6203)

  De herdruk van "Socialisme en Nationalisme" van Hendrik de Man is in de prijs begrepen

   

 • Lode Hancké belicht de oorlogsperiode van Hendrik De Man

  In aansluiting met de voordracht over Hendrik De Man van 11 juni 2013 in de gebouwen van Elcker Ik, Antwerpen, zal Lode Hancké deze keer de oorlogsperiode belichten, waarvoor toen geen tijd meer overbleef.

  Noteer alvast in uw agenda: 7 mei 2014 om 20 uur

  Breughelstraat 31 - 33, Antwerpen.

  Goed bereikbaar met openbaar vervoer

 • COLLOQUIUM 2013 - STREVEN NAAR MEER GELIJKHEID

  STREVEN NAAR MEER GELIJKHEID

  TEGEN DE STROOM OPROEIEN ?

  Dr Francine Mestrum en em. prof. Jan Vranken gaan in discussie met een panel deskundigen, die ervaring hebben met mensen die de ongelijkheid ervaren.

  8 maart 2013 om 14 uur

  ABVV bondsgebouw, 4° verdieping, zaal Senaat

  Ommeganckstraat 35, Antwerpen (dicht bij Centraal Station)

  Uitnodiging a.pdf, Uitnodiging b.pdf

 • Voordracht door dr Lode Hancké, Voorzitter, over Hendrik de Man

  In de reeks voordrachten over filosofie, wordt door Elcker ik een voordracht ingericht over Hendrik de Man.

  Dr Lode Hancké, Voorzitter van onze Vereniging, zal de lezing verzorgen.

  Donderdag, 15 april om 20 uur

  Elcker Ik, Breughelstraat 31-33, Antwerpen (zijstraat van de Lange Leemstraat)

 • Kopstukken Filosofie - Hendrik De Man

  Het Masereelfonds richt in samenswerking met Elcker-Ik en Imavo 2 extra lezingen in ingeleid door André Mommen.

  maandag, 22 oktober 2012, Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

  dinsdag, 23 oktober 2012, Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

 • Lezing Hendrik de Man, Gent, Masereelhuis, woensdag 25 april 2012

  IMAVO richt in samenwerking met lokale organisaties een aantal lezingen in "KOPSTUKKEN FILOSOFIE".

  In Gent wordt de lezing Hendrik de Man verzorgd door André Mommen in samenwerking met het Masereelfonds.

  Plaats: Masereelhuis, Filips Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent.

  Datum: woensdag 25 april van 19.30' tot 22.00'.

 • Algemene ledenvergadering: oproep aan de leden

  ASSOCIATION POUR L’ETUDE DE L’OEUVRE D’HENRI DE MAN

   

  VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET WERK VAN HENDRIK DE MAN

   

   

   

   

   

  OPROEP AAN DE LEDEN

  APPEL AUX MEMBRES

   

  Wij nodigen onze leden uit op de statutaire algemene vergadering op

  Nous invitons les membres à l’assemblée générale statutaire qui aura lieu:

   

  25 maart 2011 om 12u30/le 25 mars 2011 à 12h30,

  ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 ANTWERPEN

   

  Agenda/Ordre du jour:

  -          Activiteitenverslag 2009-2010/Rapport des activités 2009 - 2010

  -          Financieel verslag 2009-2010/Rapport financier 2009-2010

  -          Décharge van de penningmeester/Décharge du trésorier

  -          Statutair ontslag voorzitter Lode Hancké/Démission statutaire du président Lode Hancké

  -          Voorstelling van de Heer Luc Vanneste/Présentation de mr. Luc Vanneste

  -          Aanvaarding Voorzitter/Nomination du président

  -          Varia/Divers

   

  Om 14.00’ zal het colloquium 2011 in dezelfde locatie gehouden worden.

  A 14.00’ le colloque 2011 aura lieu dans le même bâtiment.

   

   Voorzitter/Président                                     Secretaris/Secrétaire

   

  Lode Hancké                                                 Jeannine Van Puyvelde, Josée De Clerck

   

 • COLLOQUIUM, VRIJDAG 25 MAART 2011

  HENDRIK DE MAN, DE CRISIS VAN DE JAREN DERTIG EN DE HUIDIGE FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRISIS

  Vrijdag, 25 maart 2011, om 14.00' in zaal 404 (4° Verd.) van het ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 Antwerpen (bij het Centraal Station, Astridplein oversteken, Carnotstraat nemen, eerste straat rechts Ommeganckstraat).

  Programma:

  - Uittredend voorzitter, Lode Hancké, stelt de nieuwe voorzitter, Luc Vanneste, voor.

  - Inleiding door dr Bob Cools, voormalig lid van het Bureau voor economische programmatie, voorloper van het planbureau (dr Bob Cools maakte een analyse van 18 artikelen, die Hendrik de Man publiceerde in de Franse taal in het "Bulletin d'Information et de Documentation" van de Nationale  Bank van België, tekst reeds gepubliceerd in ons Bulletin n°  36 en nu ook te raadplegen op onze weblog).

  - Debat: dhr Piet Clément, verbonden aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel, Zwitserland

               dr. Ludo Cuyvers, professor emeritus in de internationale economie, Universiteit Antwerpen

               dr. John Crombez, professor in de economie, spa-fractieleider in het Vlaams Parlement

  - Reacties uit het publiek

  - Slotwoord door de voorzitter, Luc Vanneste, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vacantie

  - Drankje aangeboden in het ABVV, cafetaria

  DEELNEMINGSPRIJS: 12 EURO

  Inschrijving via jeannine.vanpuyvelde@skynet.be

  Betaling op bankrekening IBAN nr BE21 9730 0745 6203 van de Vereniging Hendrik de Man, Wouwstraat 3, 2640 MORTSEL

   

   

 • Hendrik de Man publiceerde in het Bulletin van de Nationale Bank (1930-1935)

  Hendrik de Man gaf zijn visie op de crisis in een reeks van 18 artikelen gepubliceerd in het bulletin van de Nationale Bank van België.

  Dr. Bob Cools maakte een analyse van deze artikelen, die wij als .pdf bestanden onder de rubriek publicaties voor onze lezers toegankelijk maken.

  Op 25 maart 2011 wijden wij een symposium aan dit onderwerp en confronteren deze teksten met de huidige financiële en economische crisis.

  Het panel zal samengesteld zijn uit: dr Bob Cools, dhr Piet Clément, prof. dr. Ludo Cuyvers, John Crombez, spa fractieleider Vlaams Parlement

 • AANBIEDING

  Michel Brélaz overleed ruim drie jaar geleden, in augustus 2006. Zijn weduwe heeft een grote voorraad boeken, geschreven door haar man, aan de vereniging overgemaakt, die we te koop stellen tegen sterk verminderde prijzen.

  Une autre Idée du Socialisme (1985, ISBN2-88141-001-4), 814p.: 13 €

  Léopold III et Henri de Man (1988, ISBN2-88141-002-2), 340 p.: 13 €

  Le Dossier Léopold III (1989,2-88141-003-0), 455p.: 13 €

  L' Idée socialiste (d 'Henri de Man), publiée en 1975 par les soins de l' Association, 542p., 7,50 €.

  Deze prijzen gelden per deel. Als u de vier delen aankoopt, komt het geheel op 30€. De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper en bedragen 7,70 €.

  Bankrekeningnummer 973-0074562-03

 • Colloquium "Arbeid en Arbeidsvreugde"

  Op 20 november 2009 organiseerde onze Vereniging in het auditorium van de Permekebibliotheek te Antwerpen een colloquium naar aanleiding van de opvattingen van Hendrik de Man omtrent arbeid en arbeidsvreugde.

  Luc Vanneste, gewezen directeur van de SP.A-studiedienst heeft eerst de ideeën van Hendrik de Man toegelicht. Daarna kwam de hedendaagse praktijk aan bod in een paneldebat onder leiding van Hans Bonte, SP.A-volksvertegenwoordiger. In het panel zaten, naast Luc Vanneste, vakbondsvoorzitters Rudy De Leeuw (ABVV) en Luc Cortebeeck (ACV) en Yves De Weerdt, plaatsvervangend docent aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KULeuven. Na het publieksdebat heeft Lode Hancké, voorzitter van onze Vereniging, het colloquium met enkele algemene bedenkingen afgerond.   

   

   

   

 • Tweeluik op 21 november 2008

  Op 21 november 2008 organiseerde de Vereniging in het auditorium van de Permekebibliotheek te Antwerpen een tweeluik omtrent Vooruitgang en volksverheffing. Zinvolle idealen of vergeefse moeite? dat ongeveer 50 toehoorders wist aan te trekken.

  Weblog 1

   

  De lezing werd verzorgd door Ivo Rens, professor emeritus aan de universiteit van Genève  en had als   onderwerp: Remarques sur les idées de progrès et de catastrophe dans l'histoire du socialisme et dans celle de l'écologie politique. Ivo Rens is stichtend lid van de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man en werd om die reden speciaal door voorzitter Lode Hancké gehuldigd.

   

  Daarna volgde het colloquium dat ondanks de afwezigheid van inleider Marc Reynebeau heel wat nieuwe en boeiende invalshoeken liet zien. 

  Na een inleiding door Lode Hancké werd het woord gegeven aan Ludo Abicht (Waarom materialisten de beste verdedigers van de cultuur zijn),  aan Jan-Willem Stutje (De wandelstok van Arthur Schopenhauer) en aan een tiental sprekers uit het publiek.

  Weblog 3

  Wie wilde, kon uiteraard ook nog wat napraten op de aansluitende receptie. De acta van de lezing en het colloquium zijn in 2009 verschenen in Bulletin nr. 35 van de Vereniging.