• Algemene ledenvergadering: oproep aan de leden

  ASSOCIATION POUR L’ETUDE DE L’OEUVRE D’HENRI DE MAN

   

  VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET WERK VAN HENDRIK DE MAN

   

   

   

   

   

  OPROEP AAN DE LEDEN

  APPEL AUX MEMBRES

   

  Wij nodigen onze leden uit op de statutaire algemene vergadering op

  Nous invitons les membres à l’assemblée générale statutaire qui aura lieu:

   

  25 maart 2011 om 12u30/le 25 mars 2011 à 12h30,

  ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 ANTWERPEN

   

  Agenda/Ordre du jour:

  -          Activiteitenverslag 2009-2010/Rapport des activités 2009 - 2010

  -          Financieel verslag 2009-2010/Rapport financier 2009-2010

  -          Décharge van de penningmeester/Décharge du trésorier

  -          Statutair ontslag voorzitter Lode Hancké/Démission statutaire du président Lode Hancké

  -          Voorstelling van de Heer Luc Vanneste/Présentation de mr. Luc Vanneste

  -          Aanvaarding Voorzitter/Nomination du président

  -          Varia/Divers

   

  Om 14.00’ zal het colloquium 2011 in dezelfde locatie gehouden worden.

  A 14.00’ le colloque 2011 aura lieu dans le même bâtiment.

   

   Voorzitter/Président                                     Secretaris/Secrétaire

   

  Lode Hancké                                                 Jeannine Van Puyvelde, Josée De Clerck

   

 • COLLOQUIUM, VRIJDAG 25 MAART 2011

  HENDRIK DE MAN, DE CRISIS VAN DE JAREN DERTIG EN DE HUIDIGE FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRISIS

  Vrijdag, 25 maart 2011, om 14.00' in zaal 404 (4° Verd.) van het ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 Antwerpen (bij het Centraal Station, Astridplein oversteken, Carnotstraat nemen, eerste straat rechts Ommeganckstraat).

  Programma:

  - Uittredend voorzitter, Lode Hancké, stelt de nieuwe voorzitter, Luc Vanneste, voor.

  - Inleiding door dr Bob Cools, voormalig lid van het Bureau voor economische programmatie, voorloper van het planbureau (dr Bob Cools maakte een analyse van 18 artikelen, die Hendrik de Man publiceerde in de Franse taal in het "Bulletin d'Information et de Documentation" van de Nationale  Bank van België, tekst reeds gepubliceerd in ons Bulletin n°  36 en nu ook te raadplegen op onze weblog).

  - Debat: dhr Piet Clément, verbonden aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel, Zwitserland

               dr. Ludo Cuyvers, professor emeritus in de internationale economie, Universiteit Antwerpen

               dr. John Crombez, professor in de economie, spa-fractieleider in het Vlaams Parlement

  - Reacties uit het publiek

  - Slotwoord door de voorzitter, Luc Vanneste, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vacantie

  - Drankje aangeboden in het ABVV, cafetaria

  DEELNEMINGSPRIJS: 12 EURO

  Inschrijving via jeannine.vanpuyvelde@skynet.be

  Betaling op bankrekening IBAN nr BE21 9730 0745 6203 van de Vereniging Hendrik de Man, Wouwstraat 3, 2640 MORTSEL