• DE RELEVANTIE VAN MARX

  Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigt u samen met de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man op dinsdag 28 november 2017 uit voor het colloquium:

   

  De relevantie van Marx

   

   

  Colloquium (lezingen in het Nederlands en het Engels)

   

  14.00 Welkom

  Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur, UCSIA

   

  14.15 Lezing Geschiedenis en Marx

  What Is Living and What Is Dead in Marx’s Theory of History?

  Gareth Stedman Jones is professor in de ideeëngeschiedenis aan de Queen Mary University of London, Fellow van King’s College in Cambridge en directeur van het Centrum voor Geschiedenis en Economie. In zijn uiteenzetting onderzoekt professor Gareth Stedman Jones het denken van Marx in onderscheid met marxisme. Marx legt namelijk de nadruk op de mens als natuurlijk en menselijk wezen dat tussenkomt in de geschiedenis en deze verandert. Marx onderscheidt zich zo van Feuerbach, maar dankt aan hem wel het idee van omkering en abstractie. Hij gebruikte dit concept niet alleen voor God, maar ook voor de betekenis van de markt en het kapitalisme als een natuurlijke macht die aan menselijke controle ontsnapt. Marx’ idee van ‘objectieve toespeling’ was een van zijn vruchtbaarste (maar ook verwaarloosde) ideeën dat tot op vandaag relevant blijft.

   

  15.00 Vragen

   

  15.15 Lezing Economie en Marx

  Ludo Cuyvers is emeritus professor van de Universiteit Antwerpen en directeur van het Centrum voor Aziatische Studies.

  In zijn recent boek The economic ideas of Marx’s Capital – Steps towards Post-Keynesian economics, doorloopt Cuyvers de economische theorie van Marx, zoals aanwezig in Das Kapital.  Hieruit blijkt dat Marx’ theorie van de economische reproductie, de arbeidswaardeleer en van de motor van de technologische vooruitgang en verandering zinvol is. Zijn visie op de relatie tussen de mechanisering van de productie en de door hem gepostuleerde daling van de winstvoet op lange termijn, is daarentegen betwistbaar en waarschijnlijk onjuist. Ook blijkt dat Marx’ monetaire theorie en theorie van de conjunctuur, onafgewerkt hoewel in zijn tijd baanbrekend, vandaag een grondige aanpassing nodig heeft met een integratie van diverse post-Keynesiaanse inzichten.

   

  16.00 Vragen

   

  16.15 Lezing Louis Van Bladel en Marx

  Antoon Vandevelde is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Faculteit Economie (Centrum voor Economie en Ethiek).

  In de nadagen van 1968 werd Marx plots populair aan universiteiten en ging hij ontelbare mensen over de hele wereld inspireren in een strijd voor diepgaande sociale verandering. Die tijdsgeest liet zich ook voelen in de katholieke kerk van na het tweede Vaticaanse concilie. De relatie tussen Marxisme en Christendom was nochtans niet onproblematisch. In zijn lezing bespreekt Vandevelde niet alleen de geschiedenis van de Marxperceptie in katholiek Vlaanderen, maar gaat hij ook kort in op de actualiteit van Marx anno 2017.

   

  17.00 Vragen

   

  17.15 Einde

   

  Praktische informatie

   

  Taal:                     Nederlands en Engels

   

  Wanneer:        28 november 2017

  14.00u-17.00u

   

  Waar: UCSIA, Prinsstraat 14, 2000 ANTWERPEN